PHẦN THƯỞNG SOS TRÒ CHƠI PT SLOT⚡

PHẦN THƯỞNG SOS TRÒ CHƠI PT SLOT ⚡ Fun88 khuyến mãi ⚡ THƯỞNG MỖI NGÀY TẠI SLOT GIÚP BẠN MAY MẮN HƠN! Đăng nhập Fun88 ngay để trãi nghiệm trò chơi và nhận thưởng tại FUN882024.COM

PHẦN THƯỞNG SOS TRÒ CHƠI PT SLOT

Thời gian Khuyến mãi của Fun882024 : 01/01/2024 (00:00 GMT+8) – 31/12/2024 (23:59 GMT+8)
Áp dụng: Tất cả các thành viên chơi với tiền VND.
Sản phẩm của Fun882024 PT Slot

Chi tiết giải thưởng của Fun882024 :
1. Thành viên sẽ được nhận 8% Thưởng SOS trên số tiền thua tại tất cả Trò Chơi tính từ khi đăng ký tham gia nhận thưởng đến trước đó 24 tiếng.

2. Thành viên cần phải đáp ứng các yêu cầu sau đây để đăng ký nhận thưởng SOS:

• Có tham gia cược slot tại Fun882024 (Trò Chơi và PT Slot).
• Tổng số dư tài khoản Trò Chơi Fun88 2024 và PT Slot nhỏ hơn hoặc bằng 3,000 VND. 
• Thua tối thiểu 2,000,000 VND tại Trò Chơi Fun88 2024 và Slots – PT Slot, được tính dựa trên hai công thức:
Công thức 1: Tổng số tiền gửi – Tổng số tiền rút lớn hơn hoặc bằng 2,000,000 VNĐ
Công thức 2: Tổng số tiền chuyển vào tài khoản Trò Chơi và PT Slot – Tổng số tiền chuyển ra khỏi tài khoản Trò Chơi và PT Slot lớn hơn hoặc bằng 2,000,000 VND
Thành viên phải đáp ứng được điều kiện trong CẢ HAI công thức. Giá trị nào nhỏ hơn sẽ được sử dụng để tính thưởng SOS.
3. Thời gian được tính là 24 tiếng trước đó tính từ khi đăng ký nhận thưởng hoặc từ lần đăng ký thành công trước đó, tùy thuộc vào thời gian nào gần hơn.4. Tiền thưởng tối đa cho mỗi lần đăng ký là 2,000,000 VNĐ
5. Tiền thưởng tối đa mỗi ngày là 3,500,000 VNĐ.

Cách thức tham gia:    Để đăng ký tham gia, thành viên chỉ cần nhấn vào nút “Nhận Khuyến Mãi” ở Khuyến mãi này trên Fun88 2024

Điều khoản và điều kiện:
1. Thưởng SOS sẽ được cập nhật vào tài khoản Trò Chơi của thành viên trong vòng 1 tiếng kể từ khi đăng ký nhận thưởng thành công. Tiền tại tài khoản Trò Chơi sẽ tạm thời bị khóa lại, không thể chuyển khoản ra ngoài cho đến khi tài khoản được mở khóa.
*Thành viên có thể chuyển khoản vào tài khoản Trò Chơi sau khi nhận thưởng SOS nhưng toàn bộ số tiền được chuyển vào cũng sẽ bị khóa, không được chuyển ra ngoài cho đến khi tài khoản được mở khóa.
2. Tại thời điểm khi đơn đăng ký nhận thưởng của thành viên được gửi thành công, tất cả các phần thưởng Đăng Ký và thưởng Nạp lại đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành doanh thu tại tài khoản Trò Chơi, bao gồm các trạng thái “đang chờ”, “đang trong quá trình hoàn thành doanh thu” và “chờ nhận thưởng” sẽ bị hủy. Tiền thưởng mà thành viên đã hoàn thành doanh thu ở trạng thái đã được cập nhật sẽ không bị hủy.
**Vui lòng kiểm tra trạng thái tiền thưởng của bạn trước khi tham gia nhận thưởng SOS. Fun88 2024 sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ trường hợp tiền thưởng bị hủy do đăng ký Thưởng SOS.
3. Khi thành viên đã nhận được tiền thưởng SOS, thành viên cần phải đạt doanh thu tối thiểu tại Trò Chơi bằng 8 lần tiền thưởng SOS để mở khóa cho tài khoản Trò Chơi.
Trường hợp số dư tại tài khoản Trò Chơi thấp hơn hoặc bằng 3,000 VNĐ, thành viên chỉ cần gửi tiền/chuyển khoản để mở khóa tài khoản.
4. Tiền thưởng từ khuyến mãi này cần trải qua MỘT lần cược trước khi rút ra.
5. Doanh thu tại card games, table games và game Câu Cá không được áp dụng cho khuyến mãi này.

Dang ky Fun88 ngay tại Fun882024.com để tham gia chương trình khuyến mãi “PHẦN THƯỞNG SOS TRÒ CHƠI PT SLOT”